2011-05-30

Az amerikai téradatportál korszerűsítésének akcióterve

Az FGDC kiadványról az eZine elektronikus szaklap mai körlevelében értesítette a HUNAGI-t. 
Az anyag az architektúra, jövőkép, hosszútávú célok érvanyagaihoz ugyanúgy felhasználható mint a koordinációs intézményi kialakítás szempontjából.
Részletekért klikk a címsorra.
HUNAGI az FGDC szakembereivel jó kapcsolatot ápol, amelyet hazai fejlesztés és döntéshozás számára felajánl.

2010-11-27

INSPIRE II.4 Földtan Metaadat szolgáltatás készenléte

"HELYZETJELENTÉS AZ INSPIRE II.4. Földtan c. pont TELJESÍTÉSÉRŐL

AZ Európa Parlament és a Tanács  2007/2/EK Irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról a földtant kiemeli a tematikus térinformatikai adatbázisok köréből, és a II. melléklet 4. pontjaként kezelve más, közelebbi határidőkkel megszabott ütemtervet ír elő.
Intézetünk, a Magyar Állami Földtani Intézet a téma hazai felelőseként a többi ország földtani szolgálatának közös európai szervezetében, az EuroGeoSurveys-ben, összehangoltan végzi munkáját. A projekt egy elnyert eContentPlus pályázati támogatással több munkarészben végzi a feladatok teljesítését.
A munkák három fő irányban zajlanak, illetve zárulnak le szeptember 30-án:
- Közös, elsősorban a földtudományi tematikájú térképek metaadatainak bevitelére alkalmas, az INSPIRE követelményekkel teljes összhangban lévő szoftver elkészítése és a feltöltések megkezdése. Az elkészült felület ide kattintva érhető el: MIcKA metaadat beviteli felület. A kezdőoldal világosan megmutatja, hogy alkalmas az egyéb térbeli metaadatok bevitelére is. Érdemes megjegyezni, hogy a projekt eredeti vezetője, a cseh Robert Tomas ma már a JRC-ben visel rangot.
- A résztvevő szolgálatok együttműködésében olyan interoperabilis földtani térkép előállítása, ami azonos jelkulcs szerint készül. A tagországok egységesen hozzájárulnak, hogy a térkép és a kitöltött attribútum táblázatok a web-en mindenki számára hozzáférhetőek és letölthetők legyenek. Az Európa nyugati és közép-európai részéről feltöltött térképek ide kattintva tekinthetők meg.
- Alapvető szempont volt, hogy az egységes szótárak (tezauruszok), a metaadat beviteli felület, és a térképek/szolgáltatások legalapvetőbb adatai (cím és összefoglalás) minden tagország nyelvén meglegyenek; ez rendkívül sok fordítói munkát igényelt. A fordítások készítésekor számos olyan, informatikai és térinformatikai szakszót, kifejezést kellett lefordítani, amik esetében az egységes magyar nyelvhasználat alapkövetelmény lenne. Ilyen azonban még az INSPIRE tekintetében sincs; ezért az Irányelvek és a metaadatokra vonatkozó 1205/2008/EK rendelet magyar szavait figyelembe véve készítettük a fenti honlapok magyar változatait. Az angol eredetik és a megfelelő magyar fordításaik Excel táblázatait szívesen rendelkezésre bocsátjuk. Ha a szakmai többség a jövőben hasonló magyar nyelvű felületeket gondol elkészíteni, talán kiindulási alapként megfelelnek.

Nemzetközi együttműködésben dolgozván, az ottani határidők bennünket köteleztek, és nem lehetett arra várni, hogy egységes, az INSPIRE céljaira megfelelő „hivatalos” magyar fordítás elészüljön, illetve ha ilyen már volna, akkor az egyes témák felelőseihez eljusson.

Bármilyen észrevétel, együttműködési szándék esetében szívesen veszünk részt minden közös munkában:
Magyar Állami Földtani Intézet geoinformatikai osztálya
Síkhegyi Ferenc PhD tudományos főmunkatárs
(+36) 1 267 1431"

A természetvédelem felkészült a Metaadatok és Metadat Szolgáltatások EU követelményeknek határidőre való teljesítésére

Az Inspire I. és II. mellékletében felsorolt adattémák tekintetében az EU tagállamainak december 3-ig kell jelentést adniok a vonatkozó metaadatok és metaadat szolgáltatások elkészültéről. A novenber 24-i VM KIK-ban tartott NatureSDIplus Műhelyen arról számoltak be, hogy a természetvédelem területén az EU követelményeket sikerült határidőre teljesíteni. A többi adatgazda és adattéma-felelős dr.Mihály Szabolcs frissen megbízott tárcaközi összefogó és az INSPIRE Bizottság magyar tagja kérésére írásban számol be részére a készültségről.

2007-03-13

INSPIRE Metaadatok végrehajtási utasítástervezet elérhető a HUNAGI tagjai számára véleményezés céljából

INSPIRE Draft Implementing Rules for Metadata have been made publicly available for SDIC HUNAGI on 02/02/2007. Comments on this draft are restricted to registred Spatial Data Interest Communities and Legally Mandated Organizations ONLY. A revised draft open to public comments will be made available towards the end of June 2007. Based on all the comments received, the Commission will submit a proposal for metadata implementing rules to the regulatory committee envisaged by the Directive towards the end of 2007 with a view to have them adopted by March 2008.
The deadline for submission of comments is Friday 30th March 2007.
Members of HUNAGI can access to the Metadata Implementation Rules Discussion paper by writing to hunagi@hunagi.hu

2006-04-14

NTIS Vitaanyag (2006. március 13-i változat)

A Nemzeti Téradat Infrastruktúra Stratégia (NTIS) vitaanyag munkaváltozata véglegesítés előtt észrevételezése, szövegszerű javaslatok beküldése céljából március 16. óta a szakmai közösség számára is hozzáférhető a HUNAGI honlapján. Nyilvános ismertetésére a GIS Open 2006 konferencián került sor ( itt ).
Az NTIS 4. irányelve foglalkozik a metaadatok szolgáltatásának és a téradatok hozzáférhetőségének jelentőségével.
Maga a Vitaanyag (2006.03.13-i változat) itt található(361KB)

2006-04-05

NTIS -4 Metaadatok szolgáltatása, hozzáférés a téradatokhoz

Az NTIS 4. Irányelv témaköre:
Metaadat-szolgáltatás és a téradatokhoz való hozzáérés biztosítása

A létrehozott téradat állományok térinformatikai felhasználásának elősegítése érdekében meg kell szervezni a metaadatok szolgáltatását. A téradatokhoz való hozzáférést téradatház (téradatházak) létrehozásával és üzemeltetésével kell biztosítani. A téradatokat leíró metaadatokat az INSPIRE direktíva előírásaival összhangban kell gyűjteni, szolgáltatni és térítésmentesen hozzáférhetővé tenni. Sorrendiségben elsőrendűnek kell tekinteni INSPIRE I. és INSPIRE II. adatkörök metaadatainak előállítását és szolgáltatását.
Ugyanakkor meg kell teremteni az INSPIRE III tematikus adatkörök metaadatai szolgáltatásához szükséges feltételeket is. Az adatházakon keresztül lehetővé kell tenni a metaadatok ingyenes elérését, kereshetőségét, letöltését és a vonatkozó térinformációk ingyenes megtekintését. Azonosítani szükséges a felelősségi köröket és meg kell határozni, hogy az egyes adatkészletek vonatkozásában ki és milyen feltételekkel férhet hozzá a térinformatikai adatkészletekhez.

Meghívott társszerkesztő:

Prajczer Tamás
GeoX Kft
439-0055
prajczer@geox.hu