2006-04-05

NTIS -4 Metaadatok szolgáltatása, hozzáférés a téradatokhoz

Az NTIS 4. Irányelv témaköre:
Metaadat-szolgáltatás és a téradatokhoz való hozzáérés biztosítása

A létrehozott téradat állományok térinformatikai felhasználásának elősegítése érdekében meg kell szervezni a metaadatok szolgáltatását. A téradatokhoz való hozzáférést téradatház (téradatházak) létrehozásával és üzemeltetésével kell biztosítani. A téradatokat leíró metaadatokat az INSPIRE direktíva előírásaival összhangban kell gyűjteni, szolgáltatni és térítésmentesen hozzáférhetővé tenni. Sorrendiségben elsőrendűnek kell tekinteni INSPIRE I. és INSPIRE II. adatkörök metaadatainak előállítását és szolgáltatását.
Ugyanakkor meg kell teremteni az INSPIRE III tematikus adatkörök metaadatai szolgáltatásához szükséges feltételeket is. Az adatházakon keresztül lehetővé kell tenni a metaadatok ingyenes elérését, kereshetőségét, letöltését és a vonatkozó térinformációk ingyenes megtekintését. Azonosítani szükséges a felelősségi köröket és meg kell határozni, hogy az egyes adatkészletek vonatkozásában ki és milyen feltételekkel férhet hozzá a térinformatikai adatkészletekhez.

Meghívott társszerkesztő:

Prajczer Tamás
GeoX Kft
439-0055
prajczer@geox.hu

Nincsenek megjegyzések: